Eagents
 
 
Izvēlies OCTA!
Noderīgas lietas:
Ja OCTA polisi vajag vēlāk
Kā veidojas E-aģenta OCTA cena?
Kas ietekmē manas OCTA polises cenu?

Saskaņotais paziņojums

Ar katru dienu satiksme uz mūsu ceļiem kļūst aizvien intensīvāka, un par mūsu ikdienas neatņemamu sastāvdaļu pārvietojoties ir kļuvuši ceļu sastrēgumi. Bieži vien tā iemesls ir divu automašīnu nenozīmīga saskare, kuras dēļ automašīnas tiek atstātas tādā stāvoklī, kādā tās bija pēc avārijas, lai nezustu pierādījumi līdz policijas ierašanās mirklim notikuma vietā. Tas savukārt rada ceļa vai ielas braucamās daļas sašaurinājumu, un veltīgi tiek zaudēts negadījumā neiesaistīto braucēju laiks un tērēti līdzekļi.

Šai problēmai ir efektīvs risinājums – saskaņotais paziņojums, kas ir veidlapu komplekts, kurā tiek aprakstīti ceļu satiksmes negadījuma apstākļi, kam piekrīt abi iesaistītie transportlīdzekļu vadītāji, to apliecinot ar saviem parakstiem. Saskaņoto paziņojumu lieto visā Eiropas Savienībā.

  Eiropas ceļu satiksmes negadījuma paziņojums” (turpmāk – Paziņojums) ir vienāds pēc teksta satura, lapas iekārtojuma un krāsām, sadaļu numerācijas un norādījumu izvietojuma visā Eiropas Savienībā. Atšķirīga ir tikai valoda. Tas dod priekšrocības gadījumā, kad ceļu satiksmes negadījumā ir iekļuvuši divi transportlīdzekļu vadītāji, kuri nesaprot viens otra valodu, bet kuriem abiem ir Paziņojums savā valodā. Nav svarīgi, kura veidlapa tiek aizpildīta.

Katrs ceļu satiksmes negadījumā iesaistītais vadītājs aizpilda izvēlētās veidlapas savu pusi (A vai B) savā valodā, skatoties veidlapas sadaļu nozīmi un paskaidrojumus no veidlapas savā valodā. Katrs transportlīdzekļa vadītājs parakstās par savu uzdoto datu pareizību. Svarīgi ir tas, lai pēc aizpildīšanas un parakstīšanas katrs transportlīdzekļa vadītājs saņemtu vienu aizpildītā Paziņojuma eksemplāru (oriģinālu vai kopiju), ko nosūtīt savam apdrošinātājam.

Saskaņotajam paziņojumam ir vairākas priekšrocības:

 1) laika ekonomija – nav jāgaida policija;

2) tiek samazināta satiksmes traucēšana, īpaši sastrēgumu stundās;

3) nav  jāmaksā sods par negadījuma izraisīšanu;

4) visā Eiropā vienota rīcība.

 Kā rīkoties situācijā, ja nenozīmīgā ceļu satiksmes negadījumā vēlaties izmantot saskaņoto paziņojumu, nosaka Ceļu satiksmes noteikumi attiecībā uz saskaņoto paziņojumu.

 51. Ja ceļu satiksmes negadījumā nav cietuši cilvēki, nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, kā arī transportlīdzekļiem nav radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliegts braukt, transportlīdzekļa vadītājs:

51.2. vienojas ar otra ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa vadītāju par visiem būtiskajiem negadījuma apstākļiem, aizpilda saskaņoto paziņojumu un, neziņojot policijai par negadījumu, atstāj negadījuma vietu.

52. Ja šo noteikumu 51. punktā minētajā ceļu satiksmes negadījumā ir iesaistīti vairāk nekā divi transportlīdzekļi vai ja transportlīdzekļu vadītāji nespēj vienoties par visiem būtiskajiem negadījuma apstākļiem un aizpildīt saskaņoto paziņojumu, transportlīdzekļu vadītāji:

52.1. nekavējoties apstājas un paliek negadījuma vietā, iededz avārijas gaismas signalizāciju un uzstāda avārijas zīmi, bet, ja tas nav iespējams, citādā veidā brīdina pārējos ceļu satiksmes dalībniekus par ceļu satiksmes negadījumu;

52.2. par ceļu satiksmes negadījumu paziņo policijai un, ja nepieciešams, glābšanas dienestam un tālāk rīkojas pēc to norādījumiem.

 
© E-aģents 2007-2020
Polises tiek izdotas darba dienā no plkst. 9:00–18:00. Citā laikā
periodiski vai pēc pieprasījuma.

Telefona numurs: 22018890
Rakstiet mums: