Eagents
 
 

Lietošanas noteikumi

www.eagents.lv ir publiski pieejams informācijas meklēšanas portāls, kura darbību organizē, uzrauga un koordinē SIA " E-aģents". Šā portāla lietošanas noteikumi ir saistoši jebkuram vietnes apmeklētājam.

Šo vietni un tās saturu ir atļauts lietot tikai privātiem mērķiem.

 Apdrošināšanas brokera atlīdzība par veiktajiem starpniecības pakalpojumiem saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu ir apdrošināšanas prēmijas sastāvdaļa. Apdrošināšanas prēmiju un brokera atlīdzības apmēru nosaka tikai apdrošinātāji un atlīdzības apmērs, ja apdrošinātājs nav noteicis citādi, ir:

OCTA: AAS Baltijas Apdrošināšanas nams – 8 %, AAS Gjensidige Baltic – 7%, Ergo Insurance SE Latvijas filiāle - 7%, Seesam Insurance AS Latvijas filiāle – 6%.

KASKO: AAS Baltijas Apdrošināšanas nams - 20%, AAS Gjensidige Baltic – 15%, Ergo Insurance SE Latvijas filiāle - 11%, Seesam Insurance AS Latvijas filiāle – 10%.


www.eagents.lv ir tiesīgs, lietotājam piekrītot, nosūtīt uz lietotāja norādīto e-pasta adresi E-aģenta jaunumus un/vai pieprasīto informāciju.Katram www.eagents.lv lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt savu darbību portālā.

Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz portālu pieder tikai www.eagents.lv. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī šī persona ir visā pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šādas rīcības dēļ ir nodarīti SIA "E-aģents".Portālā minētie ražojumu, zīmolu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku reģistrētas preču zīmes vai preču nosaukumi. Jebkāda veida vietnes satura vai tā daļas pavairošana, pārsūtīšana, izplatīšana vai uzglabāšana bez iepriekšējas rakstiskas SIA "E-aģents" atļaujas ir aizliegta.

Šī vietne un tās saturs tiek sniegts, lai Jums atvieglotu informācijas pieejamību. SIA "E-aģents" negarantē, ka kompānijas mājaslapa būs bez kļūdām vai traucējumiem. Mēs saglabājam tiesības jebkurā laikā rediģēt vietnes saturu vai piekļuvi tai. Mēs varam ievietot savā mājaslapā saites uz vietnēm, ko pārvalda trešās puses. www.eagents.lv neuzņemas nekādu atbildību par trešo pušu pārvaldīto vietņu saturu.

Visi strīdi, kas saistībā ar šiem lietošanas noteikumiem rodas starp www.eagents.lv  lietotājiem un SIA "E-aģents", tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie ir risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

 
© E-aģents 2007-2022
Polises tiek izdotas darba dienā no plkst. 9:00–18:00. Citā laikā
periodiski vai pēc pieprasījuma.

Telefona numurs: 22018890
Rakstiet mums: